Област на дейност:

Нашият екип проектира в части:

Контактна мрежа;

Сигналинг;

Пресичания с ВиК проводи;

Пресичания с подземни електропроводи;

Комуникации;

Ел. захранване и автоматика в пешеходни подлези и перони;

Осветление на перони и пешеходни подлези.

 

Copyright 2007 TRANSFER Ltd.