Профил на фирмата:

Нашата фирма е специализирана в областта на железопътния транспорт и осъществява инженерингова дейност в следните области:
 

• Проучване и проектиране на железопътни инфаструктурни обекти във всички части – железен път, мостове и съоръжения, контактна мрежа, електрозахранване, осигурителна техника, комуникации, диспечерски системи (SKADA);

• Конструиране и проектиране на системи и оборудване за вагони;

• Консултантска дейност;

• Доставка, монтаж и въвеждане в действие на системи и оборудване за инфраструктурни обекти и вагони.

На база различни продукти, системи и професионални контакти, ние предлагаме най-доброто решение за Вас!

 

Copyright © 2007 TRANSFER Ltd.