Част от нашите клиенти са:

• ДП ”Транспортно строителство и възстановяване”,

• СК-13 – “Трансстрой – София”;

• ТРАНССТРОЙ – Автоматика и монтажи АД;

• Университет за архитектура, строителство и градоустройство (УАСГ);

• Транспортният клон на компания АЛКАТЕЛ – понастоящем собственост на “ТАЛЕС”;

• Предприятията от системата на Национална компания “Железопътна инфраструктура”.
 

Copyright © 2007 TRANSFER Ltd.