ТРАНСФЕР ООД е българска компания, основана през 2005 г., с офис в град София. Нейните служители и сътрудници са високо ерудирани железопътни специалисти с респектиращ опит в областта на проектирането, строителството, супервизията и експлоатацията на железопътната мрежа в България. В своята история, ТРАНСФЕР ООД се е доказала като професионална и надеждна компания, която е успяла да изгради отлична репутация и силна позиция в българския железопътен пазар.


С избора си на ТРАНСФЕР ООД, Вие ще получите:

Високо квалифициран екип от специалисти;

Български партньор, който ще декларира своя ангажимент да оказва консултантски и проектантски услуги на високо професионално ниво;

Незаменим помощник, който познава добре българския транспортен сектор и има възможността да пресъздаде на практика всяка поставена железопътна задача;

Партньор, който е отлично запознат със специфичните проблеми и особености при изграждането, както на нови железопътни линии и системи, така и при модернизация и реконструкция на съществуващата железопътната мрежа в Република България.

 
Очакваме Вашите въпроси на transfer.ltd@abv.bg.

Copyright 2007 TRANSFER Ltd.